Lethrinops albus kande

Lethrinops albus kande

Net als alle vertegenwoordigers van de soort  Lethrinops, is het een soort dat leeft op overgangszones en zandbodems net buiten de zandstranden van rustige baaien.de Lethrinops albus kande zwemt in een waterdiepte tussen 7 en 15 meter. De mannen worden 15 cm en de vrouwen 12 cm gemiddeld

Leefomgeving:

De Lethrinops albus kande is een klassieke graver. In grote groepen zwerft hij door zijn leefgebied en zoekt in het zand of de modder naar ongewervelde dieren, kleine schaaldieren en insectenlarven.
Het foerageren vindt bijna uitsluitend in de groep plaats.
De bek  wordt diep in het sediment geduwd en het zand word gefilterd op deze manier het Voedsel wordt uitgefilterd en het resterende zand wordt uitgeworpen door de kieuwen.
Typisch is dat de soort daarom meestal wordt vergezeld van zogenaamde volg vissen, die hun aandeel van het voedsel willen krijgen uit de Lethrinops stofwolken.

Waar deze soort afwijkt van andere cichlidensoorten is bijvoorbeeld dat, in tegenstelling tot de meeste andere Lethrinops soorten, de Lethrinops albus geen zandputten bouwt, maar alleen verdedigt, In een paaigebied dat grenst direct op een steen of rots.

De Albus kande komt alleen voor in het malawi meer bij de Kande eiland

In het aquarium

Je kan de Kande het beste houden met andere rustige malawi soorten , dat geld eigenlijk voor alle lethrinops soorten , het aquarium moet je inrichten met een dikke zandlaag en verstop plekken door middel van stenen

Belangrijk: De soort wordt geclassificeerd als beschermd door de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

De Lethrinops albus kande is een klassieke graver. In grote groepen zwerft hij door zijn leefgebied en zoekt in het zand of de modder naar ongewervelde dieren, kleine schaaldieren en insectenlarven.

Geef een reactie om zo andere cichliden liefhebbers te helpen hun hobby te ontwikkelen!

%d bloggers liken dit: