Nitriet piek

Nietriet piek

Om te snappen hoe een nitriet piek ontstaat, is het belangrijk, de basisprincipe van de stikstofkringloop te kennen. Een goed werkende  stikstofkringloop is de basis voor een goed draaiend aquarium.

het afval van planten en voeding , de uitwerpselen van de vissen en andere organische afval ontstaat in het aquarium de anorganische stikstof verbinding ammonium (NH4). dit is op zich nog geen gevaar voor de aquariumbewoners. Ligt de pH-waarde in het water echter boven de 7, vormt zich ook het giftige ammoniak (NH3). In een goed draaiend aquarium zorgen o.a. de zogenaamde bacteriën ervoor, dat zowel ammonium als ook ammoniak omgezet worden in nitriet (NO2). Deze bacteriën vormen zich in een nieuw ingericht aquarium erg snel, waardoor de afbouw van ammonium en ammoniak zeer goed functioneert. In de volgende stap wordt dan het ontstane nitriet o.a. door de nitrobacter-bacteriën afgebouwd tot nitraat (NO3) wat dan weer de voedingsstof voor de planten is. De nitriet afbouwende bacteriën hebben meer tijd, om zich in een nieuw aquarium te ontwikkelen. Dit is ook de reden waarom op dit moment een nitriet piek kan ontstaan: er zijn te weinig  filter bacteriën ontstaan of aanwezig, die het aanwezige nitriet kunnen omzetten in nitraat en het daardoor onschadelijk kunnen maken. Pas na enige tijd hebben zich zo veel nitriet afbouwende filterbacteriën ontwikkeld, zodat het nitriet van nu aan meteen omgezet kan worden in nitraat. De nitriet piek is zodoende voorbij en het nitriet gehalte gaat omlaag, zodat de stikstofkringloop voortaan weer normaal kan aflopen.

Tijdens het indraaien van  een nieuw aquarium zijn er nog andere situaties, waar een nitriet piek kan voorkomen.

Bijvoorbeeld omdat er nog niet genoeg bacteriën aanwezig zijn, die nitriet in nitraat kunnen omzetten (doorgaans tussen dag 5 en de dag 15 ). Na het uitwisselen van het filter of een te grondige reiniging van het filter, kan een nitriet piek voorkomen. Maar ook als er ergens een dode vis ligt te rotten.

Vooral tijdens het indraaien van het aquarium  zou men de nitriet waarde voortdurend moeten controleren om vast te stellen of de nitriet waarde stabiel blijft  Hetzelfde geldt voor de tijd na het uitwisselen van de filter, een grotere reinigingsbeurt of een behandeling met geneesmiddelen. Zo kan men op een verhoogde nitriet concentratie snel meteen reageren. De duur van de nitriet piek verschilt per aquarium. Controleren kan je met controle strips of een druppeltest

Hoe herken ik een nitriet piek: je ziet dat je vissen snel ademen en ineens dicht bij de bodem hangen? Of schuren ze tegen voorwerpen aan? Zijn de kieuwen rood van kleur? Dan is het zaak om meteen je waterwaarden te controleren. Deze symptomen kunnen namelijk betekenen dat de NO2 (nitriet) waarde van je water te hoog is, en dat kan dodelijke gevolgen hebben voor je aquariumbewoners.

Wat moet ik doen bij een nitriet piek?

50% water verversen is het beste wat je kan doen en is dan nog te hoog dan herhalen. Ook zijn er in de handel middeltjes te koop die het nitriet gehalte kunnen verlagen.

nitrietpiek
nitriet waardes

Geef een reactie om zo andere cichliden liefhebbers te helpen hun hobby te ontwikkelen!

%d bloggers liken dit: