temperatuur en je vissen

Temperatuur en je vissen

De invloed van de temperatuur

Een theorie zegt dat de water temperatuur een gunstige of ongunstige invloed heeft op de levensduur van onze vissen.
Hoe lager de temperatuur, hoe langer ze leven . Maar is dit de waarheid

Hoe zit het nou

Het idee achter deze theorie is de volgende: bij een lagere temperatuur verlopen chemische reacties trager. Het metabolisme van levende wezens dat een samenspel is van zulke chemische reacties zal dus ook trager verlopen. Kortom: de wezens  ( vissen )zullen langer leven.

Interessant toch , maar helaas zit de waarheid veel ingewikkelder in elkaar. En gelukkig maar! Want wij zitten met onze lichaamstemperatuur van 37°C veel hoger dan onze koudbloedige vrienden zonder dat dit een nadelig effect heeft op onze levensduur!

Om te beginnen beschouw je op dat moment het leven van zo’n vis als een gesloten systeem. Een veelgemaakt denkfout ook op andere vlakken binnen de aquariumhobby, denk aan bijvoorbeeld de EI. In werkelijkheid is het leven van de vis ook afhankelijk van de processen die zich buiten zijn lichaam afspelen. Ook deze processen zijn afhankelijk van de temperatuur en een aantal hiervan zullen het leven van de vis bij een hoge of lage temperatuur niet verlengen of verkorten. De vraag is naar welke kant deze balans uitslaat.

Kouder beter ?

Er klopt nog iets niet aan dit verhaal want wetenschappelijk onderzoek heeft reeds uitgewezen dat vissen bij een lage temperatuur langer leven dan vissen bij een hoge temperatuur, eh? Nee, niet helemaal. Of zelfs helemaal niet! Het klopt dat een lagere temperatuur zorgt voor een verhoging van de levensduur en een hogere temperatuur zorgt voor een kortere levensduur.
Wanneer de vis aan het opgroeien is zou een hoger temperatuur gunstig zijn .  Op dat moment worden namelijk alle weefsels van de vis samengesteld en dit kan je bij een hoge temperatuur snel en haastig doen of bij een lage temperatuur traag en grondig.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat een vis die opgegroeid is bij een lagere temperatuur een langere levensduur heeft.
Maar deze temperatuur invloed geldt niet meer van zodra de vis volgroeid is.

Ook enzymen zijn afhankelijk van de temperatuur. Deze levensbelangrijke stoffen breken sneller af bij een hogere temperatuur.
Dus de initiële theorie klopt toch? Nee, ook hier weer niet helemaal of helemaal niet. Het afbreken van enzymen vormt pas een probleem wanneer deze sneller worden afgebroken dan deze worden aangemaakt en dat is dus bij een bepaalde temperatuur. Zolang deze dodelijke temperatuur niet bereikt is heeft de temperatuur dan ook geen invloed op de exacte levensduur van de organismen.

Wanneer het metabolisme van een vis bij een hogere temperatuur sneller verloopt heeft deze ook meer zuurstof nodig.
En laat dat bij hogere temperaturen en het daarbij horende lager oplosbare zuurstofgehalte nou net een probleem zijn! Of toch niet?

Wanneer we bedenken dat vissen het bij een temperatuur van 24°C prima doen en we daar in evenwicht met de atmosfeer een zuurstofgehalte van 8,5 ppm hebben  Dat wil zeggen bij een temperatuur van 24°C is er 40 ppm zuurstofgas oplosbaar in water.
De temperatuur waarbij slechts 8,5 ppm, de concentratie waarvan we weten dat deze prima is voor onze vissen,

Conclusie

We hebben nu de meest eenvoudige invloeden van de temperatuur besproken. Zouden we nu alle processen samen nemen en kijken welke invloed deze samen op de levensduur van onze vissen hebben dan blijkt dat een hogere temperatuur meestal een gunstige invloed heeft op de levensduur van onze vissen.

De meeste cichliden worden gehouden op een temperatuur van gem 25 graden

Geef een reactie om zo andere cichliden liefhebbers te helpen hun hobby te ontwikkelen!

%d bloggers liken dit: