Tropheus moorii Kiriza gold

tropheus Moorii Kiriza gold

De soort Kiriza  is genoemd naar J. Moore, die de 1e (1895-1896 jaar) en 2e (1899-1900 jaar) expedities naar het zuidelijke deel van het meer organiseerde en een groot aantal cichliden ontdekte,
die vervolgens door Bowler wetenschappelijk werden beschreven.  het tweede woord verwijst naar de geografische vangplaats  (Kiriza)

De gold is kweekvorm van de soort Tropheus moorii ‘Kiriza’  Deze kweekvorm heeft bijna geen zwarte en de gele kleur strekt zich uit tot bijna het hele lichaam.

Verspreidingsgebied :

Moorii Kiriza cichliden zijn te vinden langs de westkust van het Ubvari schiereiland (Congo) in het noordwestelijke deel van het Tanganyika meer  in de wateren nabij de nederzetting Kiriza. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich ongeveer uit over een afstand van 35 km langs de kust van het Ubvari-schiereiland.

Kenmerken :

kenmerk van de kweekvorm gold  is de gele kleur over het hele lichaam ,

De kleur van jonge exemplaren is enigszins anders: de voorkant 2/3 van het lichaam is geel van kleur en het achterste derde deel van het lichaam, de staartvin, en ook de achterste delen van de rug- en anale vinnen zijn zwart gekleurd, wat verdwijnt als ze ouder worden, het grootste deel van de rugvin en ventrale vinnen zijn geel -oranje.

 Duidelijk verschil tussen man en vrouw ontbreekt
 maar iemand ervaring met het houden en kweken van deze tropheus suggereert dat bij mannetjes de verticale strip in de regel een oranje tint heeft, terwijl bij vrouwen de strip puur geel is. Op de anale vin zijn er niet voldoende ontwikkelde vlekken-releases om daar het verschil te zien .
Onderling kunnen ze vrij agressief zijn en er heerst een strenge hiërarchie binnen een groep.

Ze geven de voorkeur aan de bovenste delen van rotsachtige biotopen, vrij van sedimentaire afzettingen, op een diepte van 1 tot 5 meter,De grootste voorkeur gaat uit naar de rotsachtige zones van rotskust, bestaande uit grote rotsblokken of ronde monoliet blokken met alg afgezet .

Voeding in de natuur :

Tropheus voeden zich in het wild met verschillende algen die groeien op rotsoppervlakken en in rotsvervuiling, waarin ook kleine organismen van dierlijke oorsprong voorkomen. Ze eten geen voedsel dat in anorganisch sediment ( zand ) zit. Ze hebben conische dubbele  externe tanden die  dicht bij elkaar en vormen strak gesloten geheel . ze hebben sterke Kaken waardoor ze algenbedden kunt ‘trimmen’ of ‘snijden’. Minder vaak bijten ze algen van het substraat maar vaker scheuren ze af, bewegend met de kop naar de zijkant en terug.

Om hybridisatie te voorkomen, is het gezamenlijk houden van deze soort met andere soorten van het soort  Tropheus moorii niet wenselijk. Misschien in hetzelfde aquarium met vertegenwoordigers van de geslachten Tropheus duboisi

 Om agressiviteit te minimaliseren, verdient het de voorkeur om volwassen individuen van één soort in een groep te houden (15-25 of meer individuen), waarbij het aantal vrouwtjes het aantal mannetjes 3-5 keer moet overschrijden.
Een groot aquarium  zonder decoratieve elementen (stenen, grotten, kunstmatige planten, geeft het minste agressie maar er zijn genoeg voorbeelden dat ook in een rots aquarium goed gaat .

Voeding :

Voor het succesvol houden en kweken van tropheus  is het noodzakelijk om het juiste voeding te gebruiken zoals een dieet van goede spirulina  in kleine doses, 3-4 keer per dag om maagaandoeningen te voorkomen.

Geef een reactie om zo andere cichliden liefhebbers te helpen hun hobby te ontwikkelen!

%d bloggers liken dit: