Tropheus moorii lufubu

Tropheus Moorii Lufubu

Deze soort cichliden zijn te vinden in het zuidelijke deel van het Tanganyika meer  langs een klein stuk kust ten oosten en ten westen van de monding van de Lufubu rivier (Zambia).

Eigenschappen :

Ze geven de voorkeur aan de bovenste delen van rotsachtige biotopen, vrij van sedimentaire afzettingen, op een diepte van 1 tot 5 meter,De grootste voorkeur gaat uit naar de rotsachtige zones van rotskust, bestaande uit grote rotsblokken of ronde monoliet blokken met alg afgezet .

Uiterlijk :

Kenmerken van deze soortgroep zijn het lichtgekleurde lichaam en de blauwe kleur van de eerste stralen van de buikvinnen. De soort is groep vormend, mannetjes zijn territoriaal en kunnen voergebied 1-1,5 meter breed verdedigen . Het aantal harde stralen in de anale vin is 5 of 6, in de dorsale (dorsale) vin – altijd minimaal 20.  Er is geen duidelijk  verschil tussen man of vrouw
Onderling kunnen ze vrij agressief zijn en er heerst een strenge hiërarchie binnen een groep.

Voeding :

Ze voeden zich in het wild met verschillende algen die groeien op rotsoppervlakken en in rotsvervuiling, waarin ook kleine organismen van dierlijke oorsprong voorkomen. Ze eten geen voedsel dat in anorganisch sediment ( zand ) zit. Ze hebben conische dubbele  externe tanden die  ​​dicht bij elkaar en vormen strak gesloten geheel . ze hebben sterke Kaken waardoor ze algenbedden kunt ’trimmen’ of ‘snijden’. Minder vaak bijten ze algen van het substraat maar vaker scheuren ze af, bewegend met de kop naar de zijkant en terug.

Om hybridisatie te voorkomen, is het gezamenlijk houden van deze soort met andere soorten van het soort  Tropheus moorii niet wenselijk. Misschien in hetzelfde aquarium met vertegenwoordigers van de geslachten Tropheus duboisi

 Om agressiviteit te minimaliseren, verdient het de voorkeur om volwassen individuen van één soort in een groep te houden (15-25 of meer individuen), waarbij het aantal vrouwtjes het aantal mannetjes 3-5 keer moet overschrijden.
Een groot aquarium  zonder decoratieve elementen (stenen, grotten, kunstmatige planten, geeft het minste agressie maar er zijn genoeg voorbeelden dat ook in een rots aquarium goed gaat .

Voeding :

Voor het succesvol houden en kweken van tropheus  is het noodzakelijk om het juiste voeding te gebruiken zoals een dieet van goede spirulina  in kleine doses, 3-4 keer per dag om maagaandoeningen te voorkomen.

Geef een reactie om zo andere cichliden liefhebbers te helpen hun hobby te ontwikkelen!

%d bloggers liken dit: