Tropheus Muzumi green

tropheus Muzuni green

De naam tropheus duidt op incubatie van het nageslacht in de bek en vertaalt zich  als volgt: ‘ze laten hun nakomelingen groeien. De soort is genoemd naar J. Moore, die de 1e (1895-1896 jaar) en 2e (1899-1900) expedities naar het zuidelijke deel van het meer organiseerde en een groot aantal cichliden ontdekte die vervolgens door Bowler wetenschappelijk werden beschreven.
Het eerste woord tussen aanhalingstekens ( Muzini )geeft de geografische (vangstplaats ) van een bepaalde  (tropheus ras) aan, en het tweede woord geeft de aanwezigheid aan van groene tinten in de kleur van deze cichliden.

Het is een kleurvariëteit van Tropheus moorii ‘Muzumi’. In de kleur van deze vorm overheersen voornamelijk groene gele tinten.
Desalniettemin zijn de kleurschakeringen van deze variëteit nogal variabel zijn en deze kleur variabiliteit treft zowel mannen als vrouwen.

leefgebied :

De Muzini green  cichliden zijn te vinden in het noordwestelijke deel van het Tanganyika meer in de wateren langs de kust van het Ubvari schiereiland tussen Kaap Banza en Kaap Musumi (in de staat Congo), en iets ten zuiden van Kaap Musumi.
In sommige landen worden ze  Cape Muzumi genoemd.

Leefomgeving in het wild :

Ze geven de voorkeur aan de bovenste delen van rotsachtige biotopen, vrij van sedimentaire afzettingen, op een diepte van 1 tot 5 meter,De grootste voorkeur gaat uit naar de rotsachtige zones van rotskust, bestaande uit grote rotsblokken of ronde monoliet blokken met alg afgezet .

Voeding in de natuur :

Ze voeden zich in het wild met verschillende algen die groeien op rotsoppervlakken en in rotsvervuiling, waarin ook kleine organismen van dierlijke oorsprong voorkomen. Ze eten geen voedsel dat in anorganisch sediment ( zand ) zit. Ze hebben conische dubbele  externe tanden die  dicht bij elkaar en vormen strak gesloten geheel . ze hebben sterke Kaken waardoor ze algenbedden kunt ‘trimmen’ of ‘snijden’. Minder vaak bijten ze algen van het substraat maar vaker scheuren ze af, bewegend met de kop naar de zijkant en terug.

Om hybridisatie te voorkomen, is het gezamenlijk houden van deze soort met andere soorten van het soort  Tropheus Moorii niet wenselijk. Misschien in hetzelfde aquarium met vertegenwoordigers van de geslachten Tropheus duboisi

 Om agressiviteit te minimaliseren, verdient het de voorkeur om volwassen individuen van één soort in een groep te houden (15-25 of meer individuen), waarbij het aantal vrouwtjes het aantal mannetjes 3-5 keer moet overschrijden.
Een groot aquarium  zonder decoratieve elementen (stenen, grotten, kunstmatige planten, geeft het minste agressie maar er zijn genoeg voorbeelden dat ook in een rots aquarium goed gaat .

Voeding in het aquarium:

Voor het succesvol houden en kweken van tropheus  is het noodzakelijk om het juiste voeding te gebruiken zoals een dieet van goede spirulina  in kleine doses, 3-4 keer per dag om maagaandoeningen te voorkomen.

gele

Geef een reactie om zo andere cichliden liefhebbers te helpen hun hobby te ontwikkelen!

%d bloggers liken dit: